Pecyn Ynysu DNA Meinwe Anifeiliaid

  • Animal Tissue DNA Isolation Kit

    Pecyn Ynysu DNA Meinwe Anifeiliaid

    Mae'r pecyn hwn yn defnyddio colofn DNA yn unig a all rwymo DNA, Foregene protease a system glustogi unigryw yn benodol. Gellir tynnu DNA genomig o ansawdd uchel o amrywiol gelloedd diwylliedig a meinweoedd anifeiliaid o fewn 30 i 50 munud.

    Y bilen gel silica DNA yn unig a ddefnyddir yn y golofn sbin yw deunydd newydd unigryw Foregene, a all rwymo i DNA yn effeithiol ac yn benodol, a gwneud y mwyaf o gael gwared â RNA, proteinau amhuredd, ïonau a chyfansoddion organig eraill mewn celloedd. Gellir puro DNA genomig o ansawdd uchel 5-80μg o feinwe 10-50mg.