Hanes y Cwmni

Hanes Foregene

 • 2011
  Sefydlwyd Foregene ym mis Ebrill 2011, gan ganolbwyntio ar ddatblygu technoleg bioleg foleciwlaidd arloesol a chynhyrchion diagnostig moleciwlaidd.
 • 2015
  Yn 2015, datblygodd Foregene y dechnoleg PCR Uniongyrchol ac enillodd y trydydd safle Cenedlaethol yng Nghystadleuaeth Arloesi ac Entrepreneuriaeth "Mynd i Silicon Valley i Effeithio ar 1 biliwn o Bobl".
 • 2016
  Yn 2016, sefydlwyd is-gwmni dan berchnogaeth lwyr, Fengji Biotechnology, sy'n ymroddedig i drawsnewid technoleg PCR Uniongyrchol ym maes diagnosis moleciwlaidd.
 • 2019
  Ar ddiwedd 2019, cwblhawyd Ymchwil a Datblygu "15 cit canfod bacteria pathogenig y system resbiradol".
 • 2020
  Ym mis Chwefror 2020, cwblhawyd Ymchwil a Datblygu y "pecyn canfod asid niwclëig coronafirws newydd".
 • 2020
  Ym mis Tachwedd 2020, derbyniodd 5.4 miliwn o ddoleri'r UD mewn cyfalaf menter.