Pecyn PCR Uniongyrchol Dail Planhigion

  • Plant leaf Direct PCR kit

    Deilen planhigion Pecyn PCR uniongyrchol

    Mae'r cynnyrch hwn yn defnyddio system byffer lysis unigryw i lyse dail planhigion. Gellir defnyddio'r lysate fel templed heb ei buro. Gellir ychwanegu primers a gellir defnyddio Cymysgedd PCR y pecyn hwn ar gyfer ymhelaethu.