• facebook
 • yn gysylltiedig
 • youtube
baner
 • Pecyn Ynysu miRNA Anifeiliaid Pecynnau Echdynnu a Phuro MicroRNA ar gyfer Anifeiliaid

  Pecyn Ynysu miRNA Anifeiliaid Pecynnau Echdynnu a Phuro MicroRNA ar gyfer Anifeiliaid

  Echdynnu darnau RNA bach yn gyflym ac yn effeithlon o 20-200nt miRNA, siRNA, snRNA o amrywiol feinweoedd a chelloedd anifeiliaid.

  Mae'r broses gyfan yn cael ei gweithredu ar dymheredd ystafell (15-25°C), heb baddon iâ a centrifugation tymheredd isel.

  Pecyn set lawn RNase-Free, dim angen poeni am ddiraddiad RNA.

  Mae Colofn Glanhau DNA yn rhwymo DNA yn benodol, fel y gall y pecyn gael gwared ar halogiad DNA genomig heb ychwanegu DNase ychwanegol.

  Cynnyrch RNA uchel: Gall Colofn RNA yn unig a fformiwla unigryw buro RNA yn effeithlon.

  Cyflymder cyflym: Mae'r llawdriniaeth yn syml a gellir ei chwblhau o fewn 30 munud.

  Diogelwch: nid oes angen echdynnu adweithydd organig.

  Ansawdd uchel: Mae'r darnau RNA a echdynnwyd o burdeb uchel, yn rhydd o lygredd protein ac amhureddau eraill, a gallant fodloni gofynion i lawr yr afon

  Cymwysiadau arbrofol amrywiol

  nerth foregene