• facebook
 • yn gysylltiedig
 • youtube
baner
 • RNAlater (Ar gyfer RNA Sefydlogi) RNAlater Sefydlogi Ateb

  RNAlater (Ar gyfer RNA Sefydlogi) RNAlater Sefydlogi Ateb

  Gosod meinweoedd sampl anifeiliaid sydd newydd eu cymryd yn sefydlog, atal gweithgaredd RNase, amddiffyn RNA rhag diraddio.

  -Defnyddir adweithyddion yn uniongyrchol, mae un cam yn ei le, ac mae RNA yn cael ei sefydlogi a'i warchod ar unwaith.

   -Gweithrediad ar dymheredd ystafell, cyfleus, diogel a diwenwyn.

   -Er mwyn cael gwared ar y drafferth o iâ sych neu oergell tymheredd isel ar gyfer cadw meinwe.

   -Gellir storio'r meinwe am amser hir heb y risg o ddiraddio RNA, gan sicrhau data proffil mynegiant genynnau dibynadwy. 

  nerth foregene