Pecyn Cyfanswm Ynysu RNA

  • Plant Total RNA Isolation Kit

    Pecyn Cyfanswm Ynysu RNA

    Mae'r pecyn yn defnyddio'r golofn sbin a'r fformiwla a ddatblygwyd gan Foregene, a all dynnu cyfanswm RNA purdeb uchel ac o ansawdd uchel yn effeithlon o feinweoedd planhigion amrywiol sydd â chynnwys polysacaridau a pholyffenolau isel. Ar gyfer samplau planhigion sydd â chynnwys polysacaridau neu polyphenolau uchel, argymhellir defnyddio Kit Ynysu RNA Cyfanswm Plant i gael gwell canlyniadau echdynnu RNA. Mae'r pecyn yn darparu'r golofn Glanhau DNA a all dynnu DNA genomig yn hawdd o'r uwch-haen a'r lysate meinwe. Gall colofn RNA yn unig rwymo RNA yn effeithiol. Gall y pecyn brosesu nifer fawr o samplau ar yr un pryd.

    Nid yw'r system gyfan yn cynnwys RNase, felly ni fydd yr RNA wedi'i buro yn cael ei ddiraddio. Gall Clustogi PRW1 a Clustogi PRW2 sicrhau nad yw'r RNA a geir yn cael ei halogi gan brotein, DNA, ïonau a chyfansoddion organig.